Monthly Archives: 十二月 2010

點滴是生命

「各位朋友,我今年的生日願望,是有好多好多人祝我生日快樂!就每位回應的朋友,我會 … 繼續閱讀

張貼在 林嘉欣 | 發表留言